Wzorce Etanolu do kalibracji, adiustacji alkomatów

Wzorce wodne etanolu są to roztwory, których stężenia masowe mieszczą się w przedziale (0,0 + 3,0) mg/l; odpowiadają gazowym wzorcom etanolu. Stężenia wodnych roztworów etanolu nie przekraczają 0,5% obj. zawartości alkoholu. Czas przydatności wzorca wynosi maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie roztwór traci swoje właściwości i staje się bezużyteczny z powodu utraty zawartości alkoholu w wodzie destylowanej - należy go wylać. Wzorce te wykorzystywane są do adiustacji (kalibracji) analizatorów wydechu, aby zweryfikować poprawność wskazania analizatora wydechu.

Przygotowane wzorce wodne etanolu umieszcza się w termostatyzowanych naczyniach barbotażowych symulatorach marki GUTH lub ACS, w temperaturze (34 ± 0,5) °C, w których ustala się stan równowagi między fazą ciekłą a gazową, zgodnie z prawem Henry’ego. Przepuszczając strumień powietrza przez wodny wzorzec etanolu wytwarza się gazowy wzorzec etanolu o znanym stężeniu, którym wzorcuje się analizator wydechu. Stężenie etanolu we wzorcu ciekłym CEtOH(w) określa się metodą grawimetryczną poprzez odważenie odpowiedniej ilości wody i etanolu. Wzór Dubowskiego określa stężenie etanolu we wzorcu gazowym CEtOH(pow.) w temperaturze 34°C.

Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych w zależności od zamówionych ilości.

Odczynniki są sprawdzane na certyfikowanym oraz wzorcowanym gęstościomierzu oscylacyjnym marki Anton Paar DMA 5000M.

Laboratorium Badawczo Rozwojowe

produkcja etanolu do kalibracji alkomatów

Jest 10 produktów.
Pokazuje 1 - 10 z 10 elementów
Pokazuje 1 - 10 z 10 elementów