Slide background
Slide background

ALKOMAT AF-35 PREMIUM

POLICYJNY SENSOR ELEKTROCHEMICZNY

DOŻYWOTNIA
GWARANCJA

WYKRYWA
TYLKO ALKOHOL

PLATYNOWY
SENSOR

Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Promocje

Najważniejsze zagadnienia związane z dowodowymi analizatorami wydechu

Opublikowano dnia: gru 2, 2017

Categories: Alkomaty

Tags: alkomaty dowodowe, policja, legalizacja, gum

Dowodowy analizator wydechu to alkomat stacjonarny bądź przenośny. Podczas dokonywania pomiaru zawartości alkoholu może dojść do sytuacji, iż wyniki badania nie pozwalają jednoznacznie zinterpretować, czy zostało popełnione wykroczenie, czy przestępstwo zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli sąd nie jest w stanie określić, jakiego czynu dopuścił się kierowca, ma on obowiązek orzekać na jego korzyść.

By móc prawidłowo zinterpretować wynik badania, konieczne jest zaczerpnięcie informacji nie tylko o samym wyniku pomiaru, ale również błędu pomiaru i niepewności rozszerzonej dla konkretnego błędu. Jest to istotne od momentu, gdy polskie prawo zakończyło legalizację, a rozpoczęło wzorcowanie urządzeń, na podstawie którego wydawane są świadectwa wzorcowania.

Biorąc pod uwagę, iż błąd wzorcowania ustalony w określonych warunkach laboratoryjnych nie może być tożsamy z błędem wzorcowania uzyskiwanym w innych warunkach środowiskowych, obrona oskarżonego może ubiegać się o powołanie biegłego, który dokona ekspertyzy alkomatu w jak najbardziej zbliżonych warunkach środowiskowych. Jeżeli w świadectwie wzorcowania zawarta jest informacja o błędzie wskazań, wtedy należy rozstrzygnąć sprawę na korzyść osoby oskarżonej, jeśli dolna granica tego błędu może świadczyć o wykroczeniu bądź jego braku. Kolejną dyskwalifikacją dowodów w sprawie może być świadectwo wzorcowania, jeśli nie zostało ono wystawione przez Główny Urząd Miar bądź akredytowane laboratorium wzorcujące.

By usprawnić pracę przy wykonywaniu pomiarów, policjanci powinni przyjąć błąd pomiarowy dla analizatorów dowodowych o wartości +/- 0.03 mg/l. To samo tyczy się prokuratorów, którzy oceniają wstępnie dowodową wartość pomiarów. Dla zwiększenia prawdopodobieństwa dokładności pomiaru oraz zmniejszenia kosztów ekspertyz związanych z potwierdzaniem wyników bada, policjanci powinni zostać wyposażeni w termohigrobarometry, dzięki którym przeprowadzenie ekspertyzy sądowej pójdzie sprawniej.

Wystawiane świadectwa wzorcowania biorą udział w każdym postępowaniu sądowym, dlatego warto złożyć wniosek o umieszczenie na nich informacji o zgodności urządzenia z wymaganiami. Taka informacji jest dodatkowym uwierzytelnieniem stosowanego alkomatu.