Slide background
Slide background

ALKOMAT AF-35 PREMIUM

POLICYJNY SENSOR ELEKTROCHEMICZNY

DOŻYWOTNIA
GWARANCJA

WYKRYWA
TYLKO ALKOHOL

PLATYNOWY
SENSOR

Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Promocje

Porównujemy się z Głównym Urzędem Miar w trosce o jakość naszych usług.

Opublikowano dnia: wrz 24, 2020

Categories: Alkomaty

Tags: gum, legalizacja, analizatory wydechu

Porównujemy się z Głównym Urzędem Miar w trosce o jakość naszych usług.

 

W styczniu 2018r. nasze Laboratorium Kalibrujemy.pl uczestniczyło w nieobowiązkowych porównaniach międzylaboratoryjnych z udziałem Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Porównania międzylaboratoryjne są obowiązkowe dla laboratoriów wzorcujących posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Przedmiotem porównań był Analizator Wydechu Drager Alcotest 9510 EC+IR (alkomat dwusensorowy z sensorem elektrochemicznym oraz sensorem na podczerwień), który został dostarczony przez Główny Urząd Miar (GUM) w celu wykonania porównania.

Porównanie polegało na przygotowaniu przez nasze laboratorium odpowiednich stężeń wzorca etanolowego używanego do adiustacji alkomatów (potocznie kalibracja), a następnie na wykonaniu serii testów z wykorzystaniem przygotowanych wcześniej wzorców oraz naszego sprzętu laboratoryjnego w postaci symulatorów marki GUTH 12V500.

Testy przeprowadzono na wspomnianym wcześniej alkomacie. Po zakończeniu etapu testów alkotest trafił ponownie po GUM, gdzie przeprowadzono identyczną serię testów, po której zakończeniu porównano wyniki obu laboratoriów i wyznaczono granicę błędu zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Zostały obliczone między innymi błędy wskazań dostarczonego alkotestu, które zostały porównane z błędami wyznaczonymi przez GUM. Sprawdzeniu poddano także przygotowane przez nas wzorce etanolowe, których użyto do przeprowadzenia testów.

W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług postanowiliśmy poddać nasze Laboratorium identycznym porównaniom.

Jako wynik końcowy Główny Urząd Miar przygotowuje raport z porównań zawierający wyniki poszczególnych serii testów oraz wynik końcowy, który może być zadowalający lub niezadowalający. Nasze laboratorium uzyskało ocenę zadowalającą, a więc potwierdzono, że nasze laboratorium świadczy usługi na wysokim poziomie odpowiadającym poziomowi laboratoriów posiadających akredytację PCA.

Świetnym wynikiem mogą się pochwalić również przygotowywane przez nas wzorce etanolowe, których błąd wyznaczono na 0,001 mg/L dla stężenia 0,100 mg/L, 0,000 dla stężenia 0,250 mg/L, 0,002 dla stężenia 0,700 mg/L oraz 0,005 dla stężenia 1,900 mg/L. Niepewność oszacowano na poziomie 0,004 mg/L, co stanowi kolejne potwierdzenie wysokiej jakości usług świadczonych przez nasze Laboratorium.

Naszym zdaniem każde laboratorium i serwis oferujące kalibrację oraz adiustację alkomatów powinno przechodzić taką procedurę, aby Państwo jako nasi klienci mieli pewność co do wskazań analizatorów wydechu, które dbają o Wasze bezpieczeństwo każdego dnia.