Slide background
Slide background

ALKOMAT AF-35 PREMIUM

POLICYJNY SENSOR ELEKTROCHEMICZNY

DOŻYWOTNIA
GWARANCJA

WYKRYWA
TYLKO ALKOHOL

PLATYNOWY
SENSOR

Slide background

Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Promocje

Regulacje prawne w zakresie analizatorów wydechu Głównego Urzędu Miar

Opublikowano dnia: Dec 2, 2017

Categories: Alkomaty

Tags: gum, legalizacja, analizatory wydechu,

Od 1. stycznia 2008 roku obowiązują nowe deregulacje i uproszczenia przepisów prawa w zakresie metrologii. Zgodnie z nimi zmniejszono liczbę przyrządów do pomiaru, które należało poddawać kontroli metrologicznej.

W związku z tym poleca się zastąpienie legalizacji wzorcowaniem, które poświadczane będzie świadectwem wzorcowania. Jaka jest jednak różnica między legalizacją a wzorcowaniem?

Legalizacja to proces metrologiczny, którego celem jest potwierdzenie zgodności danego przyrządu pomiarowego z wymaganiami, jakie stawia przed takim urządzeniem prawo. Wymogi te tyczą się kwestii metrologicznych, konstrukcji przyrządów oraz kwestii formalnych, czyli np. sposobów znakowania urządzeń. Legalizacji można dokonać w kilku z góry prawnie ustalonych punktach pomiarowych. Nie ma konieczności również podawania wyników dokonanych pomiarów.

Z kolei wzorcowanie polega na tym, by wyznaczyć pewien zakres błędu wskazań w wyznaczonych punktach pomiarowych i oszacować niepewność ich występowania.

W każdym świadectwie wzorcowania podaje się jego wyniki wraz z niepewnościami, a także informację o tym, iż urządzenie zachowuje spójność pomiarową. Na życzenie użytkownika urządzenia można również zawrzeć w świadectwie informację o zgodności sprzętu z metrologiczną specyfikacją.

Zgodnie z polskim prawem nie ma określonego jednoznacznego wzoru świadectwa wzorcowania, jedynie ogólne regulacje. Do wydania omawianego świadectwa upoważnione są organy administracji miar bądź laboratoria wzorujące z akredytacją.

W związku z faktem, iż właśnie Policja jest jednym z największych użytkowników alkomatów, administracja miar podjęła się przygotowania tychże służb mundurowych do sprawnego zgłaszania urządzeń do wzorcowania oraz do bezproblemowego przejścia z legalizacji właśnie do wzorcowania.

Jakie informacje uwzględniane są podczas wydawania wyników wzorcowania? Na świadectwie wzorcowania znajduje się informacja o wskazaniach analizatora wydechu w mg/l, błędzie wskazania analizatora w mg/l, niepewności rozszerzonej w mg/l, a także granice, w których mieści się prawdopodobny wynik pomiaru wraz z już uwzględnioną niepewnością.